Hur började vi ”sporta”?

Sport genomsyrar samhället och har en spännande historia. Förr i tiden fanns det sporter som var avsedda endast för de välbeställda grupperna i samhället – i modern tid är sport öppet för alla.

I sportens begynnelse

Sport, och framförallt idrottstävlingar är inget nytt påfund, det utövades redan i äldre civilisationer som i Kina 2000 före Kristus. Sportutövning är gammalt även i Egypten och Grekland. När större delen av världen industrialiserades på 1800-talet förbättrades möjligheterna att sporta tillsammans när det gällde att åka och tävla mot varandra. Man kunde åka på järnväg eller med ångbåt till sin destination. 1896 var det premiär för olympiska spel. 1800-talet var också den tidsperiod då idrottsföreningar och förbund började bildas, regler skapades och man började organisera större och internationella tävlingar efter bestämda strukturer.

Klassindelningar startade

Herrar och damer delades in i olika klasser, barn och ungdomar likaså för att man skulle tävla mot jämnåriga och inte ett barn mot en vuxen. Ibland kunde man också sortera in klasser genom att väga de tävlande och dela in klasserna efter vikt.

Vid 1900-talets början var det mest herrar som sportade. Damerna var en mycket liten del av detta och damidrotten skulle inte slå igenom för fullt förrän en bit in på 1900-talet. Det tog ända till 1970-talet innan damerna hade tagit sig in även på de mer typiska herr-grenarna som kraftsporter och liknande. Man ska komma ihåg att damerna i slutet på 1800-talet hade långa kjolar som man ogärna lyfte på, vid exempelvis ridning satt man i ”damsadel” vilket än idag är ett begrepp fast det knappt används.

Politiken blandar sig i

 

De flesta tävlande idrottsmän föredrar att skilja på idrott och politik, men så har det inte alltid varit. Förr i tiden kunde exempelvis ett olympiskt spel vara den enda möjligheten för minoriteter att protestera i viktiga samhällsfrågor. Ett oförglömligt ögonblick uppstod vid sommarspelen i Berlin år 1936 då nazisterna i Tyskland använde detta evenemang som propaganda. Ej att förglömma är också när Sydafrika stängdes ute från flera års tävlande på grund av den Apartheidpolitik man bredrev där man särskiljde människor av olika ursprung. Olympiska spelen under 1970-och 80-talen var flera gånger föremål för protester av olika slag som för det mesta uttrycktes i form av att spelen bojkottades. 1972 i Munchen var de olympiska spelen i centrum för ett terroristattentat. På 1990-talet, efter ”det kalla krigets” slut avtog den politiska inblandningen i spelen, men säkerhetsbevakningen hade ökat avsevärt.

Varifrån kommer ”sport”?

Ordet ”sport” är fornfranska och betyder ”nöje” eller ”tidsfördriv”. Förr i tiden i Sverige betydde sport att man sysslade med olika saker utomhus som exempelvis jakt eller sportfiske. Ordet ”idrott” användes mer om det handlade om fysisk ansträngning. Det fanns också en viss statusskillnad mellan begreppen. Idrott var lite ”finare” och sågs som ett honnörsord medan en som sysslade med sport ibland kunde kallas ”sportfåne”.